Kurzemes reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam” 2018. gada 1. novembrī

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) “Liepājas Valsts tehnikums”

Ventspils iela 51, Liepāja

 

Semināra darba kārtība

12:30 – 13:00 Reģistrācija, kafija

13:00 – 13:15 Semināra atklāšana, uzrunas

Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Agris Ruperts, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktors

13:15 – 13:45 Pieaugušo izglītības izaicinājumi un iespējas

Ingrīda Muraškovska, Kurzemes reģiona izglītības eksperte, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” mājas lapas redaktore

13:45– 14:15 Pieaugušo izglītības aktualitātes Latvijā

Laura Iveta Strode, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai” vadītāja

14:15– 14:45 EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un Latvijas līdzdalība tajā

Ilze Seipule, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja

14:45 – 15:15 Pieaugušo izglītības iespējas Erasmus+ programmā

Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta pārstāvis

15.15 – 15.30 Iespējas un risinājumi EPALE lietošanai Kurzemes reģionā

Elita Balčus, Liepājas Universitātes studiju programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” direktore, EPALE Kurzemes reģiona koordinatore

15:30 – 16:00 Semināra noslēgums, jautājumi un atbildes, kafija

 

 

*Semināra darba kārtībā vēl iespējami precizējumi

Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”

Vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem aicināti pieteikties tālākizglītības B programmai  „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)” , 80 st.


Kursu norises laiks: 22.10. – 8.12.2018.


Kursu norises vieta: Liepāja

Vairāk par kursu programmu var uzzināt Liepājas Universitātes mājas lapā sadaļā Mūžizglītība.


Pieteikšanās kursiem līdz 17.10.2018.

Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore.

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit   https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem
 
Kontaktpersona: Maija, maija.freimane@liepu.lv

 

 

Lasīt vairāk

Aktuālā informācija par valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

2018. gada 2.oktobrī noslēdzās grupu komplektācija un dalībnieku saraksta saskaņošana ar Izglītības un zinātnes ministriju valsts finansētai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas. 

 

Šajā gadā kopējās valsts finansētās mācību vietas ir 64. Tika nokomplektētas 4 grupas, no kurām: 2 grupas Rīgā, 1 Ventspilī un 1 Rēzeknē. 

 

Tā kā kopumā šīs B programmas mācībām tika saņemti 202 pieteikumi, kas ir vairāk nekā pieejamās mācību vietas, tad līdz 5.oktobrim Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa informēs elektroniski pedagogus, kas nav iekļauti mācību grupās.

 

B programma “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei” (iepirkuma identifikācijas numurs: IZM 2018/12) ietvaros.

 

Kontaktpersona: Līga Apenīte, tālr. 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ” (8 stundas, 30 EUR)

2018. gada 20. oktobrī (NODARBĪBU GRAFIKS

 

Programmas mērķauditorija: 
Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes). 

 

Saturs:
Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes. 
Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
Nepilngadīgais kriminālprocesā, administratīvo pārkāpumu procesā.

 

Plānotais rezultāts: 
paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā. 


*Programmas vadītāja – Ilma Neimane (ilma.neimane@liepu.lv)

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT).

Lasīt vairāk

RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS SEMINĀRS-PRAKTIKUMS 20. oktobrī un 24. novembrī

Semināra-praktikuma ietvaros katrs dalībnieks varēs radīt unikālu mākslas darbu - gleznu uz audekla, arī gadījumos, ja zīmēts ir tikai bērnībā, pateicoties unikālai apmācības metodei. Glezna tiks gleznota uz audekla ar akrila krāsām, īpašā gleznošanas  stilā, kuru jebkurš interesents varēs apgūt šajā nodarbībā. Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka! 


Šāds zīmēšanas stils ir:

  • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi caur krāsu pozitīvo ietekmi;
  • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

 

Semināra dalībnieki, kas jau reiz piedalījušies seminārā, iegūs jaunas zināšanas- krāsu jaukšanā, kompozīcijas veidošanā, objekta telpiskā atainošanā, objekta ēnu ieklāšanā, zināšanas par perspektīvi, laukuma ritmu, zināšanas par tonalitāti, dažādu krāsu specifiskajām īpašībām, līniju un plakņu novietojuma nozīmi gleznā, krāsu saderību. 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Oct
18

Viesseminārs "Islāmiskā terorisma saknes un...

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

14:00

Oct
22

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

Oct
26

Pirmkursnieku iesvētības "Pamestais cirks"

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

17:00