“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas, A programma

 

Norises laiks: 21.aprīlis

 

Programmas mērķauditorija: Sākumskolas skolotāji

 

Programmas īsa anotācija: Skolotājiem tiks piedāvātas idejas, mācīšanas metodes un metodiskie paņēmieniem matemātikā sākumskolā, lai kvalitatīvi, radoši un interesanti organizētu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Tiks akcentēta kustības pauzes nepieciešamība mācību procesā. Skolotājiem būs iespēja izveidot spēles, dažādas āra un praktiskās nodarbības matemātikas apguvei. Programmas vadītāja rosinās ieraudzīt citādu matemātiku.

Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai

 

“Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem veselības  un   fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai”, 6 ak. st.
Maksa - 25 EUR
Norises laiks: 12.04.2018., plkst. 9.00-14.00

 

“Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai pamatskolā”, 6 ak. st.
Maksa - 25 EUR
Norises laiks: 13.04.2018., plkst. 9.00 - 14.00

Lasīt vairāk

Piedāvājam semināra – praktikuma ciklu „Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula” 17.03.2018. – 28.04.2018.

Semināra – praktikuma cikls ir gan informatīvs, gan praktisks. Tā mērķis ir palīdzēt jebkuram interesentam izzināt dažādas alternatīvas, kas palīdz atrast līdzsvaru gan sevī, gan attieksmē pret apkārtējo pasauli. Rezultātā tiek iegūti instrumenti sevis izpratnei un pieņemšanai, lai varētu justies laimīgi Šeit un Tagad. Tālākais ceļš uz labizjūtu ir ejams katram pašam.

 

Cikls sastāv no semināra/praktikuma, kas ir kā visa cikla ievads un četriem atsevišķiem praktikumiem. Seminārā/praktikumā akcentēta ķermeņa un emociju savstarpējā mijiedarbība, dažādu dziedniecisku vingrinājumu izmantošana harmoniskai pašizjūtai. Praktikumos aplūkoti 4 dažādi terapiju veidi, kas palīdzēs gan iepazīt un izprast sevi, gan uzlabos saskarsmi ar sev tuvajiem un apkārtējiem. Nodarbības norisināsies 5 sestdienas, minimālais stundu skaits ir 12, tātad 2 sestdienas:

Lasīt vairāk

Zināms norises grafiks B programmai “Pedagoģija” 72 stundas

 

Datums

Laiks

Studiju kurss

Pasniedzējs

10.03.2018.

10:00 - 13:00

Ievads un organizatoriskie jautājumi

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Pedagoģijas un didaktikas pamatnostādnes

L.Pavītola

I.Neimane

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Pedagoģijas un didaktikas pamatnostādnes

I.Neimane

 

17.03.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītības pieejas 21.gadsimtā

I.Miķelsone

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Mācīšanās stili un pedagoģiskās tehnoloģijas izglītībā

I.Miķelsone

 

07.04.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Darbības pētījums

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Dažādības dimensijas izglītībā

L.Pavītola

 

L. Latsone

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Saskarsme pedagoģiskajā procesā un konfliktu risināšana

L. Latsone

 

 

 

14.04.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Audzināšana un vērtībizglītība

A. Līdaka

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

S. Lanka

 

21.04.2018.

 

Darbības pētījums un tā rezultāti

L.Pavītola

I.Miķelsone

L.Latsone

19.05.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Attīstības psiholoģija

I. Strazdiņa

 

 

 

 

14:00 - 17:00

Modulis „Mācību un audzināšanas procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”

Attīstības psiholoģija

I. Strazdiņa

 

 

22.05.2018.

 

Darbības pētījums un tā rezultāti

L.Pavītola

I.Miķelsone

L.Latsone

26.05.2018.

10:00 - 13:00

Modulis „Attīstības paradigmu maiņa izglītībā”

Izglītības procesa nodrošināšana bērniem ar speciālām vajadzībām

D.Bethere

 

 

14:00 - 17:00

Darbības pētījuma prezentācija un izvērtējums

L. Pavītola

 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam B programmas “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

 

  • Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā.

 

 

  • Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir sākumizglītības skolotāja kvalifikācija.

 

 

Programmu aprakstus var lasīt šeit https://www.liepu.lv/lv/772/b-programmas

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Feb
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Mar
01

Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

Mar
02

Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00