Aktualitātes:

Izsludināts konkurss Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā
Klajā nācis Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) Latvijas komandas veidotā ES atbalsta programmu izdevuma otrais numurs
Aizsākta jauna iniciatīva – „LMT Liepājai”
Latvija paraksta saprašanās memorandu par 47,4 miljonu latu finanšu atbalstu EEZ projektiem
TRAM NEWSLETTER
Latvijas–Lietuvas programma uzsāks 4.projektu konkursu
Izsludināts Nordplus pieteikumu konkurss Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projektiem izglītībā
Apgūsti pedagoga kvalifikāciju vai mentordarbību Latvijas Universitātē
Liepājas Universitāte realizē starptautisku pētniecības projektu
Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC
Liepājas Universitāte divos gados ar projektiem piesaista vairāk nekā 5 miljonus latu
Latvijai līdz 2014. gadam būs pieejams finansējums 72 miljonu eiro apmērā
Noslēgusies aptauja par skolotāju kvalifikācijas iegūšanu
LiepU piedalās projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”
Baltijas-ASV Brīvības fonds aicina pieteikties izglītības un prakses apmaiņas programmām ASV
Baltijas—Vācijas zinātniskās sadarbības projektu konkurss 2011.gadam