Aktualitātes:

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātais konkurss
LiepU norisinājās noslēguma seminārs mentoru tālākizglītotājiem
Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem projektus kultūras projektu konkursā
Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā
Ir izsludināti dažāda veida projektu konkursi
Aktualitātes finansējumu piesaistes jomā
Izsludināta projektu pieņemšana programmā "Nordplus"
Liepājas Universitāte pulcē Kurzemes mentorus
LiepU notiks seminārs par Šveices sadarbības programmu
Liepājas Universitātē piešķirtas ESF mērķstipendijas 2012./2013. studiju gadam
Starptautiskais Visegrad fonds ir izsludinājis projektu konkursu
Kultūras ministrija izsludina konkursu „Literāro radošo meistardarbnīcu, semināru, konsultāciju un citu pasākumu programmas nodrošināšana literārā radošā potenciāla attīstīšanai un pilnveidei”
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursu valsts budžeta programmā "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem"
Jūnija beigās tiks izsludināts projektu konkurss inovāciju īstenošanai izglītībā
Projekta ietvaros notiek pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide
Izglītības projektu konkurss