Aktualitātes:

Erasmus+ vizītē viesojas lektore no Varnas Ekonomikas augstskolas
Veiksmīgi aizvadīta “Noslēguma konference” Latvijas-Lietuvas rehabilitācijas speciālistiem Liepājas Universitātē
Tiekas projekta stratēģiskie partneri
Projekta ietvaros darbu uzsācis jauns doktora zinātniskā grāda pretendents
LiepU izdod Boloņas Universitātes viesprofesora sagatavoto studiju līdzekli
Rehabilitācijas speciālisti gūst praktisku ieskatu Delfīnterapijā Klaipēdā
LiepU rektore referē Norvēģijā
Pasniedzēja no Helsinku Universitātes noslēdz darbu LiepU projektā, taču neatvadās no universitātes
Boloņas Universitātes pasniedzējs lasa lekcijas maģistra studiju programmas “Vispārējās izglītības skolotājs” studentiem
Mūsu studentiem Briselē stāsta par prakses iespējām EP
LiepU pasniedzēji turpina apgūt angļu valodu
VPP "Latviešu valoda" turpinās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs veikto bērnu valodas ierakstu analīze
Liepājas Universitātē noslēdzies seminārs Ergoterapijā
Konferencē Barselonā runā par nākotnes iespējām studijās
ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana turpinās
Studenti iepazīstas ar uzņēmēju tīklošanās iespējām un projektu KInGS