Aktualitātes:

Liepājas Universitāte iegādājusies unikālu aprīkojumu rehabilitācijas zinātniskajiem pētījumiem
Noslēdzies KInGS pirmais cikls
Doktoranta darbs projektā LiepU kā iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties
Vadošā pētniece Zenta Anspoka referē un publicējas Romā
Darbs lekcijās palīdz sevi izglītot
LiepU doktora grāda pretendents U. Zupa: „Mana sirdsapziņa ir mana mēraukla”
Gyotaku meistarklase dizaina studentiem
„Nākotnes pieturas” viešņa - LiepU asociētā profesore Baiba Trinīte
ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana
Projektā iesaistītā doktorante saņem diplomu par doktora grāda iegūšanu
Noslēgušās angļu valodas mācības stratēģisko specializācijas jomu docētājām
Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes turpina akadēmisko darbu LiepU
Darbu projektā noslēdz viesprofesors no Itālijas
Doktorants strādā studiju virzienā “Fizika”
Viespasniedzēja no Bulgārijas uzsākusi darbu studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes”
Aicinām piedalīties Baltijas jūras reģiona inovāciju nometnē