Aktualitātes:

Projektā darbu uzsāk eksperti
Liepājas Universitātē top jaunas studiju programmas
Projekta ietvaros LiepU pasniedzēji pilnveido angļu valodu
Liepājas Universitātē SAM 8.2.3. projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (Nr. 8.2.3.0/18/A/017) ietvaros norisinās pārvaldības struktūras un studiju programmu audits
Uzsākta projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” īstenošana
Projekts “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība”
Projekta ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos
Uzsākta projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošana
8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU
Kultūras tūrisma maršruta plānošanas mācības projektā “Informal Adults` Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries”
Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region
Uzsākta projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.
Baltic Sea Region Smart-Up Innovation Camp Palanga-Klaipeda 2018. Solving Grand Societal Challenges for Sustainable Future in BSR
Interreg projekts BSR Smart-Up
Projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”
Interreg projekta BSR Smart-Up Orhusas Inovāciju nometne-2018