Aktualitātes:

Aizvadītas mācībspēku akadēmiskā godīguma mācības
Sākusies jauna projekta realizācija
Liepājas Universitāte piedalās Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādē
Sākta Liepājas Universitātes folkloras materiālu digitalizācija
Apkopota aptauja par ārvalstu viespasniedzēju ieguldīto darbu LiepU stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanā
Projekts kā lieliska iespēja vairāk laika veltīt tam, kas māksliniekam – pētniekam ir vissvarīgākais
LiepU lekcijas lasa pieredzes bagāts fizioterapeits, doktorants sporta zinātnē – Normunds Vārpa
Noslēdzās projekta “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” pētniecības pieteikuma īstenošana
Izglītības zinātnes doktorantes saņem Eiropas projekta stipendijas
Viespasniedzēja no Bulgārijas pasniedz lekcijas attālināti
LiepU darbojas vieslektore no Atēnu Nacionālās un Kapodistrija Universitātes
Jaunieši iestājas par ilgtspējīgu tūrismu Baltijas valstīs
Liepājas Universitāte rīko universitāšu tikšanos akadēmiskā godīguma jomā
Projektā angļu valodas pilnveidi uzsāk LiepU mācībspēki
Studiju programmu izstrāde tuvojas nobeigumam
LiepU studiju virzienā “Vides aizsardzība” darbu uzsākusi doktora grāda pretendente Ina Gudele