Aktualitātes:

LiepU viespasniedzējs no Viļņas Mākslas akadēmijas lasa lekcijas mākslā
Iepazīst stažēšanās uzņēmumu SIA "Fortius"
Liepājas Universitātes pārstāvji piedalās diskusiju pasākumā Ventspilī
Dizaina studenti atklājuši pašportretu izstādi
LiepU darbinieki apgūst programmu “Namejs”
Rehabilitācijas speciālisti gūst kompetences par Montesori terapiju
Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē” īstenošana 2019. gada 2. ceturksnī
Uzsākta projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošana
Kultūras tūrisma maršruta plānošanas mācības projektā “Informal Adults` Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries”
Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region
Uzsākta projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.
Baltic Sea Region Smart-Up Innovation Camp Palanga-Klaipeda 2018. Solving Grand Societal Challenges for Sustainable Future in BSR
Interreg projekts BSR Smart-Up
Projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”
Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”
Interreg projekta BSR Smart-Up Orhusas Inovāciju nometne-2018