Aktualitātes:

Licencēta jauna studiju programma ”Vides inovāciju tehnoloģijas”
PSDF ir uzsākusi starptautiska projekta īstenošanu
Sākums jaunveidotajās skolotāju izglītības programmās Liepājas Universitātē
Noslēgušās Pirmā mācību moduļa “Līderība, komandas sadarbība” nodarbības
Liepājas Universitātes studenti un lektori 22.02.2021. tiek aicināti piedalīties tiešsaistes darbnīcā par ilgtspējīga tūrisma attīstību Baltijas reģionā
Aicinām iesniegt nozarēm svarīgas problēmsituācijas un izaicinājumus projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” (Nr.1.1.1.3/18/A/00
Piesakies projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” 5. cikla Granta pieteikumu konkursam
Liepājas Universitāte plāno Zinātnieku nakts pasākumus pētnieka profesijas popularizēšanai
Viespasniedzēja no Bulgārijas ir pabeigusi vairākas zinātniskās publikācijas par e- mācībām pandēmijas laikā
Stažēšanās laikā iegūtā pieredze tiek nodota LiepU studentiem
ESF projektā LiepU mācībspēki pilnveido angļu valodas zināšanas attālināti
Jaunās studiju programmas ir iesniegtas licencēšanai
Jauno mediju studentiem pasniedz doktorante un mākslinieku rezidenču programmas vadītāja Signe Pucena
Notika TIP ADULT projekta mācīšanās aktivitāte
LiepU zinātnieki pētīs kordiriģentu balsis
Ar skolotāju programmas studentiem strādā doktorante un pieredzes bagāta skolotāja – Kristīne Bārdule