Aktualitātes:

Licencētas vēl divas jaunas studiju
Liepājas Universitāte iesaistās sadarbībā ar Eiropas universitātēm
Piedalāmies konferencē “Subject: creativity”
Doktorante Inga Zeide atskatās uz darbu projektā
Logopēdijas studenšu attālinātais seminārs “Strādājam turpinājumā”
15. aprīlī VPP 8. apakšprojekta zinātnieku seminārs “Rezultātu gatavība publiskošanai” (atbilstoši plānam un Baltistu kongresam)
Projektā iesaistītie doktoranti stāsta par progresu saistībā ar paveikto promocijas darbu izstrādē
Licencēta jauna studiju programma ”Vides inovāciju tehnoloģijas”
PSDF ir uzsākusi starptautiska projekta īstenošanu
Sākums jaunveidotajās skolotāju izglītības programmās Liepājas Universitātē
Noslēgušās Pirmā mācību moduļa “Līderība, komandas sadarbība” nodarbības
Liepājas Universitātes studenti un lektori 22.02.2021. tiek aicināti piedalīties tiešsaistes darbnīcā par ilgtspējīga tūrisma attīstību Baltijas reģionā
Aicinām iesniegt nozarēm svarīgas problēmsituācijas un izaicinājumus projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” (Nr.1.1.1.3/18/A/00
Piesakies projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” 5. cikla Granta pieteikumu konkursam
Liepājas Universitāte plāno Zinātnieku nakts pasākumus pētnieka profesijas popularizēšanai
Viespasniedzēja no Bulgārijas ir pabeigusi vairākas zinātniskās publikācijas par e- mācībām pandēmijas laikā