Aktualitātes:

Projektā iesaistītā doktorante saņem diplomu par doktora grāda iegūšanu
Noslēgušās angļu valodas mācības stratēģisko specializācijas jomu docētājām
Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes turpina akadēmisko darbu LiepU
Darbu projektā noslēdz viesprofesors no Itālijas
Doktorants strādā studiju virzienā “Fizika”
Viespasniedzēja no Bulgārijas uzsākusi darbu studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes”
Aicinām piedalīties Baltijas jūras reģiona inovāciju nometnē
Montesori pedagoģija profesionālajā izglītībā
LiepU viespasniedzējs no Lietuvas piedalās Eiropas Fotogrāfijas projektā
Darbs projektā kā pašvērtējums un atgriezeniskā saite sev
Doktorants pasniedz lekcijas LiepU studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
PSDF jauno programmu direktores viesojas Radio SWH SPIN
Viesprofesore no Klaipēdas Universitātes sākusi docēt studiju virzienā “Vides aizsardzība”
ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana
Projekta gada noslēguma seminārs
Par labu pārvaldību sarunājamies Cīrihē