Aktualitātes:

Liepājas Universitāte saņem atbalstu vairāku kultūras projektu īstenošanai
Izsludināts uzsaukums Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
Aicina pieteikties Ziemeļu Ministru padomes atbalstam "Nordplus" ietvarprogrammā no 2008. līdz 2011. gadam
Aicinājums apmeklēt semināru zinātniskajām institūcijām
Liepājas Universitāte iesaistās projektā Social Work Virtual Campus (VirCamp)
Seminārs „Finanšu vadības jautājumi ES struktūrfondu projektu ieviešanā”
Seminārs par izdevumu -ieguvumu analīzes (Cost – Benefit Analysis (CBA)) izmantošanu projektu izvērtēšanā
Seminārs :„ES struktūrfondu 2007 – 2013 aktualitātes. Galvenie projektu ieviešanas nosacījumi”
Apkopojums par LiepU piesaistītajiem ES struktūrfondu līdzekļiem 2004 - 2006
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu un mērķprogrammu grafiki 2009. gadam
Seminārs zinātniskajām institūcijām par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inivācijai
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam
Liepājas Kultūras pārvaldes projektu konkurss
LIP konkurss par līdzfinansējumu izglītības projektiem
Izsludināts projektu konkurss finanšu shēmā "īstermiņa ekspertu fonds"
Aicina iesniegt apakšprojektus programmas "Pārrobežu sadarbība" ietvaros