Aktualitātes:

ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Liepājas Universitāte saņem elektromobili
Noslēdzies ERAF projekts Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010
Liepājas Universitātē viesojas Ženēvas Universitātes profesors
IZM piešķirusi finansējumu LiepU latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai
Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā īstenots vērienīgs projekts
Interesenti aicināti uz tikšanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem
Noslēdzies starptautiskais zinātniski - pētnieciskais projekts "Fizika un stohastika – stohastiskie procesi dabas zinātnēs"
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātais konkurss
LiepU norisinājās noslēguma seminārs mentoru tālākizglītotājiem
Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem projektus kultūras projektu konkursā
Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā
Ir izsludināti dažāda veida projektu konkursi
Aktualitātes finansējumu piesaistes jomā
Izsludināta projektu pieņemšana programmā "Nordplus"
Liepājas Universitāte pulcē Kurzemes mentorus