Aktualitātes:

Projekta ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos
Uzsākta projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošana
8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU
Kultūras tūrisma maršruta plānošanas mācības projektā “Informal Adults` Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries”
Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region
Uzsākta projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.
Baltic Sea Region Smart-Up Innovation Camp Palanga-Klaipeda 2018. Solving Grand Societal Challenges for Sustainable Future in BSR
Interreg projekts BSR Smart-Up
Projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”
Interreg projekta BSR Smart-Up Orhusas Inovāciju nometne-2018
Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”
Innovation Camp Aarhus 2018
Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”
Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē”
Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.
Aicinājums jaunajiem zinātniekiem