Aktualitātes:

Pēcdoktorantūras pētniecības projekta vidusposma atskats
Zinātnieki spriež par latviešu zinātnes valodas attīstības perspektīvām
Projekts ļauj atgriezties dzimtajā pilsētā - Liepājā
“Dynamic University” pārstāvji izvērtē Liepājas Universitātes sadarbību ar nozarēm
LiepU norisinājās kanisterapijas mācību semināri
Ir uzsākta LiepU akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide sadarbībā ar komersantiem Latvijā
Tikšanās ar IZM par jauno pedagogu studiju programmu izstrādi
Viespasniedzējas no Klaipēdas uzsāk docēšanas un pētniecības aktivitātes LiepU
LiepU pētnieces Vīnē dibina kontaktus jauniem starptautiskiem pētniecības projektiem
Ar projekta atbalstu divas pedagoģijas jomas doktorantes uzsākušas darbu LiepU
Projektā darbu uzsāk eksperti
Liepājas Universitātē top jaunas studiju programmas
Projekta ietvaros LiepU pasniedzēji pilnveido angļu valodu
Liepājas Universitātē SAM 8.2.3. projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (Nr. 8.2.3.0/18/A/017) ietvaros norisinās pārvaldības struktūras un studiju programmu audits
Uzsākta projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” īstenošana
Projekts “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība”