Projekti

Atpakaļ
07.01.2010

ERAF projekta atbalstīšana

 

Šodien, 7. janvārī, ir atbalstīts ERAF projekts „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”, kur paredzētas šādas aktivitātes:

  • Tehniskā projekta izstrāde ēkas Lielā ielā 14 rekonstrukcijai un aprīkojuma iebūvei
  • Auditoriju pārbūve un remonts – 30 auditorijas ar koplietošanas telpām Lielā ielā 14
  • Laboratoriju izbūve studiju korpusā Lielā ielā 14 – 3 laboratorijas
  • Vienlīdzīgu iespēju principu un universālās vides pieejamības nodrošināšana, izbūvējot koplietošanas telpas prioritāro studiju jomu studentiem Lielā ielā 14
  • Studiju korpusa Kūrmājas prospektā 13 renovācijas 2.kārtas remontdarbi
  • Studiju aprīkojuma iegāde Lielā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13
  • Jauna mēbeļu aprīkojuma iegāde Lielā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13
  • Bibliotēkas IKT un datu bāzu pilnveide
  • Publicitātes pasākumi
  • Projekta vadība un pārraudzība.

 
Kopējais projekta budžets ir: 1 820 514 LVL. No tiem - ERAF finansējums - 1 547 437 LVL; Valsts budžeta finansējums 130 531 LVL; Liepājas Universitātes līdzfinansējums 142 546 LVL. 

 
Papildus jautājumu gadījumā vērsties pie projektu daļas vadītāja Ata Egliņa-Eglīša (e-pasts: atis.eglins@liepu.lv; tālr: 63407784, 29343731; fax: 63424223) vai projektu vadītāja Māra Leimanta (maris.leimants@liepu.lv).