Projekti

Atpakaļ
14.08.2009

Liepājas Universitātē uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apgūšana

Ar finansējuma līgumu noslēgšanu 30. jūlijā Liepājas Universitāte ir sekmīgi uzsākusi divu Eiropas Sociālā fonda projektu – „Maģistra studiju attīstība Liepājas Universitātē” un „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” – īstenošanu, tādējādi nodrošinot līdzekļu apguvi tuvākajos gados par vairāk kā 700 tūkstošiem latu.


Projektu ietvaros tiek izmaksātas stipendijas maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” studentiem, kā arī visu nozaru doktorantūras studentiem.

Stipendiju konkursam varēs pieteikties no 17. augusta līdz 15. septembrim. Maģistra programmas „Informācijas tehnoloģija” studenti varēs pretendēt uz stipendijām 300 latu apmērā, bet doktorantu stipendijas būs krietni lielākas: pirmajam un otrajam studiju gadam –  600 latu mēnesī, trešajam studiju gadam un vienam pēcdoktorantūras gadam – jau 800 latu mēnesī. Bez stipendijām tiks finansēti arī citi doktorantūras studijām nepieciešami pasākumi: dalība zinātniskās konferencēs, pētnieciskie komandējumi, viesprofesoru piesaiste.

„Ceram, ka šāds finansējums nodrošinās aktīvāku doktora disertāciju aizstāvēšanu Liepājas Universitātē, kas mums ir svarīgi ceļā uz Eiropas līmeņa pētniecības centru. Mēs redzam to, ka nākotnē šeit pulcējas dažādu valstu pētnieki, tādējādi iezīmējot kartē Liepāju kā dzīvotspējīgu, dinamisku un pats galvenais – gudru pilsētu,” akcentē Zinātnes prorektore Ieva Ozola. „Stipendiju saņēmējiem, ko esam arī akcentējuši stipendiju piešķiršanas nolikumos, būs stingrāks režīms, lai doktora disertācijas tiešām tiktu aizstāvētas. Tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi,” piebilst I.Ozola.

Detalizētāka informācija par stipendiju piešķiršanas kārtību saņemama Liepājas Universitātes mājas lapā www.liepu.lv, kā arī pie projektu vadītājas Anitas Jansones anita.jansone@liepu.lv, vai projekta „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” asistentes Ilzes Važas ilze.vaza@liepu.lv . 

Projekts „Maģistra studiju programmu attīstība Liepājas Universitātē” vienošanās Nr. 2009/0153/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010 un projekts „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” vienošanās Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/018 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.