Projekti

Atpakaļ
21.05.2009

Liepājas Universitāte saņem Eiropas finansējumu doktorantu un maģistrantu studiju atbalstam

 

Pateicoties atbalstītajiem ESF projektiem „Maģistra studiju attīstība Liepājas Universitātē” un „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē”, jau šoruden LiepU maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” un visu nozaru doktorantūras studentiem būs iespēja pieteikties uz Eiropas Sociālā fonda stipendijām.
 
Stipendijas tiks piešķirtas atklāta konkursa kārtībā, kas tiks izsludināts, uzsākot jauno studiju gadu. Maģistranti varēs pretendēt uz stipendijām 300 latu apmērā, bet doktorantu stipendijas būs krietni lielākas: pirmajam un otrajam studiju gadam –  600 latu mēnesī, trešajam studiju gadam un vienam pēcdoktorantūras gadam – jau 800 latu mēnesī. Bez stipendijām tiks finansēti arī citi doktorantūras studijām nepieciešami pasākumi: dalība zinātniskās konferencēs, pētnieciskie komandējumi, viesprofesoru piesaiste.
 
„Šis finansējums noteikti kalpos par stimulu Liepājas Universitātes attīstībai un veiksmīgai promocijas darbu izstrādei un aizstāvēšanai regulāri katru gadu,” saka LiepU rektors Oskars Zīds. „Šādas stipendijas ir motivators, lai maģistra studijās un doktora studijās tiktu sasniegti augstāki akadēmiskie rādītāji, tādējādi palielinot studiju kvalitāti.”
 
Zinātnes prorektore Ieva Ozola piebilst, ka mazinās šķēršļi promocijas darbu savlaicīgai izstrādei, jo stipendiju apjoms, īpaši pašreizējā ekonomiskajā situācijā, ļauj doktorantam pilnvērtīgi pievērsties studijām un pētniecībai, kā arī finansēt līdzdalību zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, zinātnisko publikāciju izstrādi. Turklāt stipendija netiek piešķirta visam studiju laikam, tāpēc stipendiju saņēmējiem būs stimuls visu semestri strādāt pēc iespējas labāk, lai apliecinātu tiesības stipendiju saņemt arī turpmāk.
 
Kopējais finansējums projektam „Maģistra studiju attīstība Liepājas Universitātē” ir 73 069 latu, bet projektam „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” – 630 819 latu.