Projekti

Atpakaļ
30.03.2009

Aicina iesniegt apakšprojekta iesniegumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" ietvaros

Grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" mērķis ir sniegt ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā, izglītībā un pētniecībā, atbalstot zinātniskus pētījumus, kā arī veicinot pētniecisku sadarbību un partnerības veidošanu starp Latviju un Eiropas Ekonomikas zonas Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas valstīm - Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju. Eiropas Ekonomikas zonas prioritātes:

 

  •   Vides aizsardzība,
  •   Ilgtspējīga attīstība,
  •   Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,
  •   Veselība,
  •   Bērni ar īpašām vajadzībām,
  •   Cilvēkresursu attīstība un izglītība.

Apakšprojektu veidi:

 

  • fundamentālais pētījums;
  • lietišķais pētījums.
Apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas termiņš - 01.04.2009. - 30.06.2009.
Apakšprojektu iesniegumus jāiesniedz VA "Akadēmisko programmu aģentūra", nosūtot uz adresi: Blaumaņa 22, Rīga, LV-1011, un elektroniski - eez@apa.lv.
Konkursa nolikums un iesniegumu veidlapas pieejamas Akadēmisko programmu aģentūras mājas lapā www.apa.lv sadaļā "EEZ mērķfinansējums"