Projekti

Atpakaļ
05.09.2012

Liepājas Universitātē piešķirtas ESF mērķstipendijas 2012./2013. studiju gadam

Liepājas Universitāte (LiepU) jau kopš 2009. gada īsteno projektus, kuru ietvaros tiek piešķirtas mērķstipendijas studējošajiem.


Projektā „Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” mērķstipendijas konkursa kārtībā ir piešķirtas studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” maģistrantiem. Piešķiramās stipendijas apmērs ir 300 latu mēnesī. Stipendija tiek piešķirta uz studiju gadu.


Šogad stipendijas maģistrantūrā ir piešķirtas 9 maģistrantiem. Iepriekšējā studiju gadā stipendiju ir saņēmuši 10 maģistranti, no kuriem divi jau ieguvuši maģistra grādu, savukārt pārējie turpina sekmīgi studēt. Kā atzīst mērķstipendiju saņēmušie maģistranti, šī stipendija sniedz iespēju maksimāli veltīt laiku studijām, neraizējoties par savu finansiālo stāvokli, kā arī papildus motivē studēt vēl labāk.


Projektā „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” stipendijas konkursa kārtībā tiek piešķirtas doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam vienas doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei. Ikvienam LiepU doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam ir iespēja piedalīties konkursā, kura rezultātā pretendenti ar augstākajiem vērtējumiem saņem mērķstipendiju vesela studiju gada garumā.


Šogad mērķstipendijas apmērs ir no 360 latiem mēnesī 1. kursa doktorantiem un līdz 670 latiem mēnesī - zinātniskā grāda pretendentiem. Papildus mērķstipendijai tās saņēmēji gūst finansiālu atbalstu līdz 1000 latiem dalībai dažādās konferencēs un semināros, kā arī lai papildinātu savas zināšanas Latvijā un ārzemēs. Iepriekšējos studiju gados, izmantojot projekta sniegtās iespējas, mērķstipendiāti ir veikuši dažādas aktivitātes ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, piemēram, Austrijā, Vācijā, Krievijā, Francijā, Polijā, Bulgārijā, Lietuvā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Marokā, Beļģijā.


Doktora zinātnisko grādu valodniecībā un pedagoģijā jau ieguvuši 3 projekta atbalstītie zinātniskā grāda pretendenti, bet šajā studiju gadā grādu iegūt gatavojas 8 mērķstipendiāti. Jau 21. septembrī valodniecības nozarē savu pētījumu „Sventājas latviešu valoda – statika un dinamika” aizstāvēs Daiga Straupeniece. Zinātnes prorektore I. Ozola uzsver, ka pēdējā gadā aktivizējusies aktuālu pētījumu izstrāde pedagoģijā, turklāt to autori ir skolotāji, augstskolu mācībspēki: tas nozīmē, ka pētījumu rezultāti tiks izmantoti mācību un audzināšanas satura pilnveidei.


2013. gada janvārī abos projektos notiks nākamie mērķstipendiju piešķiršanas konkursi. Informācija par pieteikšanos tiks ievietota un būs pieejama LiepU mājas lapā (www.liepu.lv), kā arī pie LiepU ziņojumu dēļiem. Detalizētāka informācija par abiem projektiem pieejama Liepājas Universitātes mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:

Liepājas Universitātes Projektu daļa

Ilze Meire

Tālrunis: 26101247

E – pasta adrese: ilze.meire@liepu.lv