Projekti

Atpakaļ
29.08.2012

Starptautiskais Visegrad fonds ir izsludinājis projektu konkursu

Starptautiskais Visegrad fonds ir izsludinājis projektu konkursu. Starptautiskā Visegrad fonda misija ir veicināt ciešāku sadarbību starp Visegrad grupas (V4) valstīm (Čehijas Republikas, Ungārijas, Polijas un Slovākijas) un stiprināt saites starp cilvēkiem reģionā.

Fonds nodrošina finansējumu kopējiem kultūras, zinātnes, pētniecības un izglītības projektiem, jauniešu apmaiņām, tūrisma veicināšanai un pārrobežu sadarbības jomā. Kā minēts konkursa nolikumā, jebkura juridiska persona vai fiziska persona no visas pasaules ir tiesīga saņemt finansiālu atbalstu no fonda, ar nosacījumu, ka attiecīgajā projektā tiek risināti jautājumiem, kas svarīgi Visegrad reģionā un veicina sadarbību starp projekta partneriem Visegrad reģionā, kā arī projekts atbilst konkursa nolikuma prasībām. 

Priekšroka ir dota pretendentiem no nevalstiskajām un bezpeļņas organizācijām, pašvaldībām un pašvaldību, valsts skolām un universitātēm, pētniecības un zinātnes organizācijām un valsts institūcijām (izņemot tieši finansē no valsts budžeta, piemēram, ministrijām). Projekta ietvaros jāparedz projektu partneru iesaiste vismaz no 3 Visegrad grupas valstīm. Kontaktinformācija plašākai uzziņai – e-pasts: visegradfund@visegradfund.org Plašāka informācija par Starptautisko Visegrad fondu pieejama mājaslapā www.visegradfund.org .