Projekti

Atpakaļ
29.08.2012

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursu valsts budžeta programmā "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem"

Programmas mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tiks atbalstīti intensīvie latviešu valodas kursi Latgales reģionā, Rīgas reģionā, kā arī citviet Latvijā, kur tas ir nepieciešams, nodrošinot iespēju ikvienam interesentam apgūt latviešu valodu līdz valsts valodas prasmes vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2).


Programmas mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir noteikti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji.


Kopējais programmas ietvaros plānotais finansējums 2012./2013. mācību gadā ir 162 500 LVL. Vienam projektam plānotais programmas finansējums ir no 1000 līdz 10 000 latu.


Projektu var iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde).


Programmas „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.


Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 17. septembris plkst. 18.00 Projektu iesniegumus var iesniegt:

  1. personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  2. elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: projekti@sif.lv .

 

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu konkursi@sif.lv vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 12. septembrim.