Projekti

Atpakaļ
12.03.2009

Izglītības inovācijas fonds 2009.gada 11.martā izsludina otro projektu konkursu

Izglītības inovācijas fonds 2009.gada 11.martā izsludina otro projektu konkursu, kura vispārīgais mērķis ir sekmēt izglītības radošā potenciāla attīstību, atbalstot pedagogu iniciatīvas jaunu pieeju un metožu ieviešanā izglītībā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2009.gada 24.aprīlis, plkst. 17.00. 

Otrajā projektu konkursā var iesniegt projektus humanitāro zinātņu (vēsture, valodniecība, literatūra, filozofija) un kultūrizglītības (piemēram, dizains, vizuālā māksla, mūzika, teātris un citi mākslas veidi, mākslas vēsture, kultūras vēsture, ētika) nozarēs. Diemžēl saistībā ar finanšu ierobežojumiem, kas skāruši arī Izglītības inovācijas fonda budžetu, otrā projektu konkursa ietvaros nenotiks projektu iesniegšana un vērtēšana eksakto zinātņu un sociālo zinātņu nozarēs. 

Projektus var iesniegt gan privātpersonas, gan Latvijā reģistrētas juridiskas personas ar neierobežotu projektu skaitu abās noteiktajās nozarēs. Maksimālais granta apjoms ir 3000 latu. 

Detalizētāka info: www.iifonds.lv