Projekti

Atpakaļ
27.02.2009

Liepājas Kultūras pārvalde izsludina projektu konkursu

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pārvalde” (Liepājas Kultūras pārvalde) šā gada 2. martā izsludinās Mazo kultūras projektu konkursu par norisēm, kas plānotas no 2009. gada 1. maija līdz 31. ugustam. Projektu pieteikumus varēs iesniegt līdz šā gada 27. martam ulksten 12:00.
Neskatoties uz sarežģīto finansiālo situāciju, Liepājas Kultūras pārvalde ir saglabājusi kultūras projektu konkursu, kas nodrošina kvalitatīvu kultūras norišu daudzveidību pilsētā, kā arī attīsta dažādas atraktīvas un radošas idejas. Kaut arī līdzfinansējuma summa vienam projektam nav liela, tas ir nozīmīgs atbalsts kultūras un nevalstiskām organizācijām. Vienas konkursa kārtas ietvaros tiek sadalīts Ls 10000 liels līdzfinansējums.
Izsludinot konkrēto projektu konkursu, ir noteiktas sekojošas prioritātes: interesantu un atraktīvu ideju realizēšana brīvā dabā; jaunu kultūras produktu radīšana ģimenēm ar bērniem, stiprinot ģimeniskās vērtības; starpnozaru projektu realizēšana, veicinot kultūras organizāciju sadarbību.
Mazo kultūras projektu konkursā var piedalīties ikviena juridiska persona, kas atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un plāno kultūras aktivitātes Liepājas pilsētā. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas mājas lapā: www.liepaja2014.lv un www.liepaja.lv sadaļā „Kultūras pārvalde”. Papildus informācija pa tālruni: +37163483948.
Krista Kalnarāja,
Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes
Starptautisko sakaru un attīstības projektu vadītāja