Projekti

Atpakaļ
09.03.2012

Kurzemes kultūras programmas projektu konkurss

Liepājas Kultūras pārvalde 8. martā ir izsludinājusi Kurzemes kultūras programmas projektu konkursu.

Projekta pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 30. martam pulksten 12:00.

2012. gada projektu konkursa prioritātes ir:

A) Suitu un lībiešu kultūrtelpām nozīmīgu projektu atbalstīšana;

B) Kurzemes kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, veicinot tā saglabāšanu, aizsardzību, izpēti un pieejamību;

C) Tādu projektu realizēšana, kas veicina jaunradi un radošo industriju attīstību Kurzemes novadā, radot jaunus kultūras produktus un pakalpojumus. 


Detalizētāka informācija par projektu konkursu atrodama Liepājas Kultūras pārvaldes mājas lapā: http://www.liepajaskultura.lv/lv/kurzemes-kulturas-programma-2012