Projekti

Atpakaļ
05.03.2012

Projektu konkurss grantu shēmā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”

Valsts Izglītības attīstības aģentūra ir izsludinājusi projektu konkursu grantu shēmā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.

 

Tajā aicinātas piedalīties akreditētas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas.


Konkursa ietvaros finansējumu var saņemt, lai: uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu docēšanai; īstenotu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbā.


Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātais konkurss paredzēts, lai attīstītu un paaugstinātu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu, veicinātu ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012. gada 30. aprīlis.


Detalizētāka informācija par konkursu: http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/