Projekti

Atpakaļ
29.06.2010

Izsludina pieteikšanos Mācību braucieniem, kas notiks 2009./2010.mācību gadā

Lai pieteiktos Mācību braucienam:

 

  • Jāizvēlas no Mācību braucienu kataloga interesējošie un profesionālajai darbībai atbilstošākie braucieni.
  • Jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa. Gan katalogs, gan tiešsaistes pieteikuma veidlapas pieejamas Cedefop tīmekļa vietnē (http://studyvisits.cedefop.europa.eu) sākot ar 2009.gada 9.februāri. Norādījumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai tiešsaistē atrodami līdztekus pieteikuma veidlapai.
  • Pieteikums jāiesniedz tiešsaistē Cedefop aģentūrai. Pēc tam izmantojot īpašu funkciju „Print”, pieteikums jāizdrukā, jāapstiprina ar savu un savas iestādes vadītāja /darba devēja parakstu un oriģinālo zīmogu. Oriģinālais pieteikums un viena tā kopija, kā arī personīgais CV latviešu valodā jāatsūta VA APA (Rīga, Blaumaņa iela 22, LV-1011), kas veiks pretendentu atlasi.
  • Pieteikumu iesniegšanas un nosūtīšanas beigu datums 2009.gada 9. aprīlis.