Projekti

Atpakaļ
20.02.2012

Eiropas Kultūras fonds ir izsludinājis projektu konkursu

Eiropas Kultūras fonds ir izsludinājis projektu konkursu.

Eiropas Kultūras Fonds (EKF) ir neatkarīga organizācija, kas ir dibināta ar mērķi stimulēt starptautu kultūru sadarbību, mākslas izteiksmes veidu un mākslinieku, kā arī kultūras darbinieku starptautisku apriti.

Sadarbības veicināšanas stipendijas (Collaboration grant)
Sadarbības veicināšanas stipendijas tiek piešķirtas neatkarīgām kultūras organizācijām un tās mērķis ir veicināt starpkultūru sadarbību ar citām kultūras organizācijām starptautiskajā līmenī.

Pieteikties ir aicinātas arī kultūras iestādes no Latvijas. Atbalsta intensitāte ir maks. 80 % no projekta kopējā budžeta un finansējuma apmērs ir līdz 30 000 EUR.

Informācijai - 2009. gadā tika iesniegti 423 projekti un tika atbalstīti 26, no kuriem viens projekts no Latvijas - Jauno mediju kultūras centra RIXC projekts Organized Networks - towards sustainable cultural cooperation.

Informācijai - 2010. gadā tika iesniegti 444 projekti un atbalstu saņēma 31, starp tiem arī biedrības "ISSP" projekts: Visual narratives - European borderlines!

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2012. gada 20. februāra - 2.maijam.

Sīkāka informācija un pieteikuma anketas: http://www.eurocult.org/grants/collaboration-grants

Radošo braucienu stipendijas (STEP Beyond)
Radošo braucienu stipendijas paredzēts piešķirt, lai stimulētu un atbalstītu radošus starpkultūru projektus plašākā Eiropas mērogā. Stipendijas mudina māksliniekus un kultūras jomas profesionāļus iepazīt nezināmas teritorijas, radīt sadarbības tīklus un atklāt dažādus kopīgus darbības veidus.

EKF atbalsta stipendijas piedāvā ceļa izdevumu segšanu jebkuras kultūras jomas profesionālim līdz 35 gadu vecumam un/vai, kas ir savas karjeras veidošanas pirmajos desmit gados.

Plānotajam braucienam ir jābūt no ES/EEZ valstīm uz Rietumbalkānu valstīm (Albāniju, Bosniju-Hercegovinu, Horvātiju, Kosovo, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Melnkalni un Serbiju) vai uz Austrumeiropas valstīm (Ukrainu, Baltkrieviju, Krieviju un Moldovu), vai uz Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Turciju, vai uz Vidusjūras valstīm (Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Lībiju, Libāniju, Maroku, Okupēto Palestīnas teritoriju, Sīriju un Tunisiju).

Stipendijas apmērs ir no 250-700 EUR.

Pieteikšanās termiņš: nav noteikts, bet pieteikums jāiesniedz vismaz 2 mēnešus pirms plānotā brauciena.

Sīkāka informācija un pieteikuma veidlapas: http://www.eurocult.org/grants/step-beyond-travel-grants

Pamatinformācija (latviešu valodā) par Eiropas Kultūras Fonda projektu konkursiem pieejama ES kultūras kontaktpunkta Latvijā mājas lapā.

Plašāku informāciju (angļu valodā) skatīt Eiropas Kultūras Fonda mājas lapā:http://www.eurocult.org/

Informācijas avots: Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā