Projekti

Atpakaļ
30.01.2012

Latviešu fonds uzsācis projekta pieteikumu pieņemšanu

Latviešu fonds uzsācis projekta pieteikumu pieņemšanu. Gadskārtējais projekta pieteikšanas termiņš: no š.g. janvāra līdz 1. martam. 

Šogad pilnsapulcē tika lemts, ka Latviešu Fonds atvēlēs projektiem $20,000: $10,000 mazajiem un $10,000 lielajiem. Projekti, kas pieprasa no LF mazāk par $2,000, tiek saukti “mazie projektie” un Latviešu Fonda padome savā aprīļa valdes sēdē izlems, kuriem tiks piešķirta nauda un to arī paziņos. Tie projekti, kas pieprasa vairāk par $2,000, tiek saukti “lielie projekti” un par tiem balsos visi LF biedri. Neviens projekts nevar prasīt no LF vairāk par $10,000. Pilnsapulce nolēma, ka Latviešu Fonds neliks balsošanā vairāk par 10 projektiem. Balsošanas rezultāti būs zināmi ne vēlāk par pilnsapulci, kas notiks 2012. g. rudenī (datums un vieta tiks precizēta).

Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, kas ir iesniegti pieteikuma termiņa ietvaros un atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un kas saistīti ar vismaz vienu no sekojošām nozarēm:

 

  • Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums.
  • Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts.
  • Zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi.
  • Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē.
  • 2012. gada konkursā Fonda dalībnieki vēlas vairāk saņemt projektu pieteikumus, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.

 

 


Informācijas avots: 

http://www.latviesufonds.info/index.php?p=8908&lang=1525&pp=12464