Projekti

Atpakaļ
16.01.2012

Nordplus programma

Ziemeļu Ministru padome ir apstiprinājusi Nordplus ietvarprogrammas turpinājumu nākamajiem pieciem gadiem.

 

Tā turpinās atbalstīt sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programma veicinās kvalitāti un jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās, veicinot dažādus apmaiņu veidus, projektus un sadarbības tīklus. Kopējais Nordplus programmas budžets 2012.gadam ir apmēram 9 miljoni eiro.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus Nordplus programmas piecās apakšprogrammās: NordplusJauniešu, Augstākās, Pieaugušo izglītības un Horizontālajā programmās, kā arī Latvijai jaunā apakšprogrammā - Ziemeļvalstu valodu programmā. Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstu izglītības iestādēm un organizācijām, kā arī jāatbilst Nordplus programmas rokasgrāmatā noteiktajiem programmas galvenajiem mērķiem.


Nordplus rokasgrāmata (2012-2016): nordplus_handbook.pdf Pieteikumu iesniegšanas termiņš visāmNordplus programmas apakšprogrammām – 2012.gada 1.marts


Nordplus Jauniešu programma

 • Stiprina un attīsta sadarbību dalībvalstu skolu izglītības jomā, kā arī atbalsta pirmsskolas iestāžu, pamatskolu un vidusskolu (vispārizglītojošo un profesionālo) sadarbības tīklus.
 • Veicina mācīšanās un mācību kvalitātes uzlabošanu, radošuma un jauninājumu attīstību, kā arī stiprina saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi.
 • Atbalsta mobilitātes, kas sniedz ieguldījumu Ziemeļvalstu valodu izplatīšanā.


Nordplus Augstākās izglītības programma

 • Sniedz ieguldījumu dalībvalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbībā un sadarbības tīklu izveidē studentu un akadēmiskā personāla apmaiņai, pieredzes, labākās prakses un inovatīvu rezultātu izplatīšanai.
 • Sniedz ieguldījumu augstākās izglītības iestāžu un citu augstākās izglītības jomā strādājošu iestāžu vai organizāciju sadarbības veicināšanā, īpaši stiprinot saikni starp augstāko izglītību un darba dzīvi.


Nordplus Pieaugušo izglītības programma

 • Sniedz ieguldījumu sadarbībā un sadarbības tīklu izveidē starp pieaugušo izglītībā iesaistītām iestādēm (izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, organizācijām, t.sk. nevalstiskajām organizācijām).
 • Atbalsta mobilitātes un projektus, kas veicina kvalitātes un jauninājumu attīstību visā pieaugušo izglītībā.


Nordplus Horizontālā programma

 • Veicina sadarbību starp izglītības jomām un atbalsta starpnozaru sadarbības tīklus un projektus.
 • Sniedz ieguldījumu privātā un publiskā sektora piesaistē sadarbības projektos izglītības jomā.


Nordplus Ziemeļvalstu valodu programma

 • Atbalsta aktivitātes, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru valodu) apguvi bērniem un jauniešiem.
 • Atbalsta Ziemeļvalstu valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības un mācību sistēmās.

Visi pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu ARS:http://ars.norden.org (pieteikšanas sistēma ARS tiks atvērta lietotājiem pieteikumu aizpildīšanai no 2012.gada janvāra). Pieteikumi ir jāaizpilda angļu valodā, izņemotNordplus Ziemeļvalstu valodu programmas pieteikumus, kas ir jāaizpilda vienā no Ziemeļvalstu valodām.


 

Plašāka informācija ir pieejama Nordplus programmas oficiālajā mājas lapā www.nordplusonline.org un VIAA mājas lapas sadaļā Nordplus.


2012.gada 17.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko informatīvu semināru par Nordplus programmas konkursa nosacījumiem (2012.gada pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 1.marts).

 


Seminārā aicinātas piedalīties izglītības iestādes un organizācijas, kas plāno iesniegt pieteikumus kādā no piecām Nordplus programmas apakšprogrammām: Augstākās izglītības, Pieaugušo izglītības, Jauniešu, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā.


Semināra programmā paredzēts iekļaut pamatinformāciju par visām piecām Nordplus apakšprogrammām un konkursa nosacījumiem, kā arī četru Latvijas izglītības iestāžu pieredzi Nordplus projektu īstenošanā.


Norises vieta: viesnīca „AVALON”, Kalēju iela 70, Rīga. Laiks: plkst.11:00-16.00

Dalībnieki aicināti līdz 2012.gada 15.janvārim aizpildīt on-line pieteikšanās formu.


Taču VIAA mājas lapā atrodama informācija, ka tiek organizēts arī papildseminārs 19.janvārī. Skat. det. info: http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/?text_id=13295


Plašāka informācija par Nordplus apakšprogrammām un konkursa nosacījumiem: http://www.nordplusonline.org vai Starpvalstu sadarbība » Nordplus » Konkursi »  Izsludinātie konkursi.