Projekti

Atpakaļ
23.01.2009

Izsludināts uzsaukums Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā

2. februārī tiek izsludināts uzsaukums Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Programmas teritorija ir Kurzeme, Zemgale, Latgale, bet Lietuvā - Klaipēda, Telši, Šauļi, Paņeveža, Utena un Kauņa.
 
Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu sociālekonomisko attīstību pierobežas reģionos, lai sekmētu to konkurētspēju ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstīšanai, kā arī veidot pievilcīgu vidi tūrismam un dzīvošanai.
 
Programmas prioritātes ir:

 

  1. Sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā ar diviem atbalsta virzieniem - 
    • uzņēmējdarbības, darba tirgus un pētniecības un tehnoloģiju attīstības veicināšana,
    • pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana
  2. Pievilcīgas dzīves vides veidošana un ilgtspējīgu sabiedrību attīstīšana ar trīs atbalsta virzieniem - 
    • sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas pārvaldīšanas uzlabošana,
    • pierobežas reģionu pievilcības uzlabošana, (3) aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība (mazi projekti).

 
Detalizētāka informācija pieejama: http://www.latlit.eu/