Projekti

Atpakaļ
07.01.2009

Liepājas Universitāte iesaistās projektā Social Work Virtual Campus (VirCamp)

 

Projekts tiek finansēts no Erasmus programmas: Erasmus Virtual Campuses. 
Under the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in EU. The Reference number is 142767-LLP-1-2008-1-NO-ERASMUS-EVC 
Projekta darbības laiks ir no 2008. gada 1. oktobra līdz 2010. gada 30. septembrim.
 
Projekta mērķis ir izstrādāt sociālā darba un sociālās pedagoģijas starptautisku specializāciju starptautiskajā Virtual Campus (virtuāla universitātes pilsētiņa) ietvarā. Virtual Campus dos iespēju studentiem un profesionāļiem apgūt atsevišķus kursus un sadarboties ar citu valstu studentiem starptautiskā līmenī, izmantojot virtuālo vidi, jo fiziska studentu mobilitāte tomēr ir problemātiska.
 

Galvenie plānotie rezultāti:

  1. Sociālā darba starptautiskā specializācija, iekļaujot kursa „komūnas darbs” (community work/ development) izveidošanu un testēšanu (15 ECTS, ar 55 studentiem un 6 skolotājiem. Specializācija tiks veidota atbilstoši nacionālajām un starptautiskām (Boloņas) prasībām un kursa kvalitāti vērtēs ārējie un iekšējie eksperti.
  2. Virtuālais kampus, kas ir multinacionāla mācīšanās/ komunikācijas sabiedrība, kurā būs pieejami izstrādātie e-studiju materiāli (virtuālās grāmatas u. tml.) un tiešsaistes komunikācija.
  3. Sadarbojoties mācību satura izstrādē / testēšanā, kā arī izstrādājot e-studiju materiālus, tiks paaugstinātas pasniedzēju mācīšanas un studentu mācīšanās kompetences.


Detalizētāka informācija Dr. paed. Rita Ukstiņa, rakstot rita.ukstina@liepu.lv, vai zvanot – 634 07742 (Pedagoģijas katedra).