Projekti

Atpakaļ
29.10.2008

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam

 

Programmas mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai tādā veidā, lai tajā iesaistītu vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu. 


Programmas prioritātes:

  1. Prioritāte - lielāka pierobežas reģionu kohēzija. Prioritāte veicina izolācijas samazināšanos, uzlabojot iekšēju un ārēju programmas teritorijas pieejamību, publisko pakalpojumu un resursu kopīgas vadības uzlabošanu.
  2. Prioritāte - augstāka pierobežas reģionu konkurētspēja. Prioritāte veicina uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, darba prasmju un cilvēkresursu uzlabošanu.
  3. Prioritāte - aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas. Prioritāte veicina vides uzlabošanu aktīvām un ilgtspējīgām kopienām, pierobežu reģionu saskarsmi.

Projekta apjoms:

  • Minimālais projektu apjoms visās prioritātēs ir 20 000 eiro;
  • 1. un 2. prioritātes ietvaros maksimālais projektu apjoms ir līdz 2 miljoniem eiro;
  • 3. prioritātes ietvaros maksimālais projektu apjoms ir līdz 300 000 eiro.

Papildus informācija par programmu Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā
http://www.estlat.eu