Projekti

Atpakaļ
26.01.2011

Latvijas–Lietuvas programma uzsāks 4.projektu konkursu

Š.g. 1.februārī Latvijas–Lietuvas programma uzsāks 4.projektu konkursu ar projektu iesniegšanas termiņu – š.g. 3.maijs. 

Šajā projektu konkursā lielākais akcents tiek likts uz sadarbības projektiem vides, uzņēmējdarbības atbalsta, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, kā arī mūžizglītības un transporta jomās. Aktuāli arī nelieli sadarbības projekti starp pierobežas pašvaldībām kultūras jomā, kopīgi sociālie projekti un projekti jauniešiem.

Lai iepazīstinātu tos interesentus, kas vēl nezina par Latvijas  - Lietuvas programmu, skaidrotu projektu izstrādes un iesniegšanas prasības, kā arī informētu par izmaiņām prasībās salīdzinot ar trīs iepriekšējiem projektu konkursiem, Latvijas–Lietuvas programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina piedalīties informatīvajos semināros.

Semināru darba valoda ir latviešu valoda. Dalība semināros ir bezmaksas.

Detalizētāka informācija par programmas prioritātēm 4. uzsaukumā, kā arī programmas rokasgrāmata un pieteikumu veidlapas pieejamas http://www.latlit.eu/eng/informacija_latviski1/informativie_seminari_par_4pro