Projekti

Atpakaļ
19.01.2011

Izsludināts Nordplus pieteikumu konkurss Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projektiem izglītībā

 

                                

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Augstākās izglītības, Pieaugušo izglītības un Horizontālajā programmā.

 

Nordplus ietvarprogramma, ko veido Jauniešu, Augstākās izglītības, Pieaugušo izglītības un Horizontālā programma, atbalsta projektus un sadarbības tīklus, kas ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

 

Par šā gada Nordplus ietvarprogrammas galveno prioritāti ir noteikti ar klimatu saistītie jautājumi. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 1.marts.

 

Nordplus Jauniešu programmas projektos var paredzēt skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības kvalitāti un attīsta starpkultūru dialogu. 2011. gada prioritāte ir izglītības kvalitātes, profesionālās izglītības un veselības projekti, kas veicina izglītības pabeigšanu.

 

Nordplus Augstākās izglītības programma atbalsta studentu un pasniedzēju apmaiņas braucienus un augstskolu sadarbības tīklus Ziemeļu un Baltijas reģionā. 2011. gadā prioritāte ir sadarbības tīklu paplašināšana, iesaistot jaunus partnerus kopīgu studiju programmu veidošanā.

 

Nordplus Pieaugušo izglītības programma attīsta sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ievieš jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai. Šī gada prioritāte ir pieaugušo pamatkompetences un valodu prasmju atzīšana, sociālās nevienlīdzības mazināšana izglītībā, kā arī uzņēmumu un iestāžu iesaistīšanās pieaugušo izglītības vecināšanā.

 

Nordplus Horizontālā programma veido saikni starp trijām iepriekšējām programmām, atbalstot sadarbību, kas tajās ir prioritāras.

 

Kopējais Baltijas un Ziemeļvalstu budžets 2011. gadam ir  apmēram 62 miljoni Dānijas kronu jeb apmēram 8,3 miljoni eiro.

 

Nordplus programma Latvijā darbojas kopš 2008. gada un Latvijā programmas informācijas biroja funkcijas pilda VIAA. Vairāk par izsludināto konkursu un katras programmas prioritātēm lasiet VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv vai Nordplus ietvarpogrammas oficiālajā mājas lapā www.nordplusonline.org.