Projekti

Atpakaļ
11.02.2008

Kurzemes kultūras programma

Liepājas Kultūras pārvalde parakstījusi līgumu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu (VKKF) par VKKF finansētās Kurzemes Kultūras programmas finansējuma saņemšanu un administrēšanu. Līdzīgi kā citos Latvijas novados, kur šāda programma darbojusies jau iepriekš, arī Kurzemē reģistrētās kultūras organizācijas šogad varēs iesniegt projektu pieteikumus konkursam par valsts finansējuma piešķiršanu. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā un saskaņā ar Kurzemes Kultūras programmas nolikumu konkursa kārtībā piešķirtais minimālais finansējuma apjoms vienam projektam nevar būt mazāks par Ls 100 (viens simts lati).

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem Kurzemē, kas uztur līdzsvarota, daudzveidīga un kvalitatīva kultūras procesa attīstību, saglabā un stiprina savdabīgās, tikai Kurzemes novada kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu. 

Projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums ir publicēti un lejupielādējami no Liepājas pašvaldības mājas lapas internetā http://www.liepaja.lv, sadaļas „Kultūras pārvalde”, kā arī VKKF interneta mājas lapas http://www.vkkf.lv  vai arī saņemami Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldē.