Projekti

Atpakaļ
Madara Daudziņa-Šuktere, 06.02.2023

Doktoranti beidz aktīvu darbu ESF projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās”

 

Kā iepriekš ziņots, 2021. gada 20. jūlijā tika parakstīta Vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 īstenošanu.

2021. gada 1.decembrī uz divpadsmit mēnešiem projektā darbu uzsāka četri doktoranti, pārstāvot divas doktora studiju programmu zinātniskās darbības jomas – Sociālās zinātnes (Iveta Pelnēna, Dace Stieģele) un  Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Uldis Žaimis, Jeļena Turlisova). Savukārt 2022. gada 1. februārī darbu uzsāka divas doktorantes studiju programmu zinātniskās darbības jomā Humanitārās zinātnes un māksla (Agata Babina un Elīna Peina).  

Projekts paredz stiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, kvalitāti un ilgtspēju doktora studiju programmās, tādējādi nodrošinot jaunu doktorantu iesaisti LiepU akadēmiskajā un zinātniskajā darbā. Projektā iesaistītajiem doktorantiem pēc doktora grāda iegūšanas tiks nodrošināta iespēja tikt ievēlētiem akadēmiskos amatos un turpināt darba attiecības ar LiepU, lai veicinātu akadēmiskā personāla pēctecību un atjaunotni, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par zinātni.

Projekta laikā doktoranti kā pētnieki tika iesaistīti Izglītības zinātņu institūtā, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūtā un Kurzemes Humanitārajā institūtā, kur tie nodarbojās ar zinātniski pētniecisko darbību un izstrādāja savus promocijas darbus. Šobrīd visi doktoranti aktīvu darbu projektā ir beiguši, bet turpina strādāt pie saviem promocijas darbiem.

Viens no doktorantu promocijas darba vadītājiem asoc.prof. Arturs Medveckis uzver: “Projekta atbalsts doktorantiem ir ļoti nozīmīgs. Doktoranti atbalsta resursus var izmantot pētniecības vajadzībām, iegādājoties nepieciešamo literatūru, segt nepieciešanos izdevumus saistībā ar lauka darbu. Būtisks atbalsts ir saistāms ar zinātnisko publikāciju izstrādi un publicēšanu starptautiski recenzētos zinātniskajos izdevumos. Finansiālais atbalsts ir būtisks dalībai starptautiskajās konferencēs, kā arī mazina doktorantu nepieciešamību strādāt algot darbu, nesaistītu ar pētniecību, lai apmierinātu ikdienas vajadzības un netērētu savas finanses, nosedzot izdevumus, kas eventuāli saistītos ar pašfinansējumu dalībai konferencēs, apmaksājot publikācijas u.tml.”

Eiropas Sociālā fonda projekts “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 noslēgsies 2023. gada 30. novembrī.