Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 05.09.2022

Darbu LiepU uzsācis viesprofesors no Irānas

Eiropas Sociālā Fonda projektā Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 septembrī darbu uzsācis viesprofesors no Irānas Dariušs Alimuhameds. Viesprofesors pārstāv stratēģisko specializācijas jomu Inženierzinātnes un tehnoloģijas, tomēr viņa darbs LiepU ir paredzēts starpdisciplinārs, sadarbojoties arī ar citu stratēģiski speciālo jomu pārstāvjiem.

Profesors ir aizstāvējis disertāciju Informāciju zinātņu un Zināšanu studiju jomā. Doktora grādu ieguvis Teherānas Universitātē, Irānā. Dariušam Alimuhamedam ir ļoti plaša darba pieredze . Viesprofesors karjeru uzsācis Teherānas Kultūras ministrijā, kā Bibliogrāfiskās informācijas datu bāzes projekta administrators. Savu laiku strādājis arī kā Irānas armijas apvienotā štāba informācijas speciālists. Viesprofesors strādājis arī vairākās Irānas Universitātēs - Šaheda Universitātē, Kharazmi universitātē. Dariušs Alimuhameds ieguvis arī starptautisku pieredzi Kirgizstānas Republikā, strādājot Ošas Tehnoloģiskā universitātē. Pēdējos gadus viesprofesors pieredzi papildinājis Vestminsteras Starptautiskā universitātē Taškentā, Uzbekistānā.

Viesprofesors ir strādājis ar visu studiju līmeņu studentiem – bakalaura, maģistra un doktorantūras. Pasniegtie studiju kursi galvenokārt saistīti ar IT jomu. Dariušs Alimuhameds ir arī vairāku publikāciju un grāmatu autors.

Liepājas Universitātē Dariušs Alimuhameds strādā Dabas un inženierzinātņu fakultātē. Galvenie darba pienākumi saistīti ar starpdisciplināra doktora studiju kursa par zinātnisko metodoloģiju izstrādi un docēšanu, pētniecības darbu izstrādi kopā ar LiepU mācībspēkiem un pētniekiem. Viesprofesors sadarbībā ar Dabas un inženierzinātņu fakultāti un Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūtu strādā pie 7. starptautiskās konferences Inovācijas un radošums izveides un menedžmenta. Konferences norises laiks būs 2023.gada jūnijs.

Projekta ietvaros paredzēts, ka LiepU līdz 2023. gada novembrim studiju kursus doktorantiem docēs un pētniecisko darbu veiks divi ārzemju viesprofesori. Abiem viesprofesoriem līgums paredzēts uz vienu gadu.