Projekti

Atpakaļ
Anita Helviga, 30.09.2022

Kurzemes Humanitārā institūta folkloras pētniece Ieva Ančevska piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē Prāgā

No 21. līdz 23. septembrim Kurzemes Humanitārā institūta folkloras pētniece Ieva Ančevska piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē Prāgā. Konferenci organizēja Prāgas Universitātes Medicīnas vēstures institūts. Tajā piedalījās pētnieki no 14 valstīm.

Konferences tēma “Antīkā un viduslaiku medicīna: jauni izaicinājumi un perspektīvas 21. gadsimtam” apvienoja dažādu zinātņu nozaru un starpnozaru pētniekus, jo bija saistīta ar medicīnas vēsturi, arheoloģiju, vēsturi, antropoloģiju un etnoloģiju. Ievas Ančevskas referāts bija veltīts vienai no organizatoru piedāvātajām apakštēmām – par dziedniecības vietām dažādās ārstniecības tradīcijās: “Dziedināšanas vietas latviešu dziedināšanas tradīcijā: no senatnes līdz mūsdienām.”

Konference sniedza pieredzi, cik labi iespējams sadarboties un saprasties dažādu nozaru zinātniekiem, citam citu papildinot un kopīgi veidojot plašāku skatījumu.

Piedalīšanās konferencē notika ar VPP projekta “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” (Nr.VPP-IZM-DH-2020/1-0001) atbalstu.