Projekti

Atpakaļ
Ilze Grospiņa, 21.09.2022

Noslēgusies konference “Non-formal digital education for adults for the development of spatial and sustainable tourism”.

Trešdien , 14. septembrī  tiešsaistē notika noslēguma konference “Non-formal digital education for adults for the development of spatial and sustainable tourism”.

Nord Plus projekta “Neformālā digitālā izglītība pieaugušajiem telpiskā un ilgtspējīga tūrisma attīstībai” īstenošana tika uzsākta 2020. gada oktobrī. Tajā kā partneri piedalījās  Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva), Liepājas Universitāte un Kurzemes Tūrisma asociācija (Latvija), NVO Creative Estonia (Igaunija), NVO Mobilizing Expertise AB (Zviedrija). Projekts noslēdzas 2022. gada septembrī. Liepājas Universitāti pārstāvēja “Tūrisma un rekreācijas vadības “studiju programmas direktore Ilze Grospiņa un  docētāja Zane Guste .

     Šī projekta mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm stiprināt pieaugušo kompetences Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā un izveidot jaunus un unikālus digitālā tūrisma maršrutus, lai palielinātu pētīto reģionu un teritoriju pievilcību telpiskā un ilgtspējīga tūrisma attīstībai. Liepājas universitātes projekta partneri izstrādāja “Liepājas tramvaja telpisko tūrisma maršrutu.”Noslēguma konferencē projekta dalībnieki dalījās iegūtajās zināšanās un pieredzē. Lai gūtu ieskatu aktuālajās tūrisma tendencēs,  kā klausītāji konferencē piedalījās visu kursu “Tūrisma un rekreācijas vadības studiju programmas studenti”.