Projekti

Atpakaļ
Anita Helviga, 14.09.2022

Kurzemes Humanitārā institūta pētnieces īsteno nozīmīgu kultūras projektu

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētnieces Sigita Ignatjeva, Paula Sekača un Vēsma Lēvalde iesaistījušās nozīmīgā projektā, kas paredz publiskot unikālu Liepājas vēstures liecību – izveidot Liepājas birģermeistara Jirgena Šmita Liepājas pilsētas hronikas (1732–1748) elektronisku izdevumu. Liepājas muzeja krājumā atrodas vēsturiska hronika “Ex actis Coram Senatu Civit Libau”, kas ir nozīmīga laikmeta liecība par Eiropas un Krievijas monarhiju elites klātbūtni un darbību Latvijā, Liepājā 18. gadsimta vidū, kad pilsēta atguvās pēc Ziemeļu kara (1700–1721). Ir pieejams šī dokumenta mašīnraksts vācu valodā un vēsturnieka Arnolda Bērza nerediģēts tulkojums, kurš ietver pašu hroniku, dokumentu kopumu par dažādām pilsētas norisēm un tulkotāja komentārus. No ap 1000 lappušu biezā manuskripta paredzēts atlasīt faktoloģiski un vēsturiski interesantāko un nozīmīgāko daļu, pievienojot zinātniskus komentārus. Iecerēts sagatavot grāmatas manuskriptu un izdot e-versijā, lai padarītu to pieejamu plašākam sabiedrības lokam, veicinot gan liepājnieku, gan Liepājas viesu, gan zinātnieku interesi un izpratni par Liepājas lomu 18. gadsimta vēsturē, kas hronikā atklāta soli pa solim, birģermeistaram Šmitam dokumentējot notikumus. Fiksēta, piemēram, rātes rīkota loterija par labu Sv. Annas baznīcas remontam, Liepājas ostas un pilsētbūves attīstība u. tml. Projektu “Jirgena Šmita hronika – unikāla Liepājas vēstures liecība” īsteno biedrība “Liepāja 400”, kas noslēgusi nodomu protokolu ar LiepU Kurzemes Humanitāro institūtu par pētnieku piesaisti projektam. To plānots realizēt līdz 2023. gada 28. februārim. Projektu vada teātra zinātniece un Liepājas kultūrvēstures pētniece Dr. art. Vēsma Lēvalde, literāro un zinātnisko rediģēšanu nodrošinās KHI pētnieces – Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē ieguvēja Ph. D. Sigita Ignatjeva un Mg. hum. Paula Sekača, iesaistot LiepU studentus zinātniskos semināros un praktiskajos darbos, kuru izpētes avots būs Šmita hronika. Biedrības iniciatīvu atbalsta gan Liepājas Universitāte, gan Liepājas Kultūras pārvalde, gan arī Liepājas muzejs, nododot projekta vajadzībām hronikas oriģinālu un tulkojumu, kā arī atlasot atbilstošo vizuālo materiālu.