Projekti

Atpakaļ
07.02.2008

TEMPUS VI

Izsludināts pirmais konkurss jaunajā TEMPUS IV programmas fāzē divu veidu projektos - apvienotajos projektos un struktueālajos pasākumos. Projektos var iesaistīties augstākās izglītības iestādes, uzņēmumi, ministrijas, NVO, asociācijas u.c. no ES partnervalstīm.

 
Termiņš pieteikumu iesniegšanai elektroniskā formātā - 2008. gada 28. aprīlis.

Pieteikuma veidlapa būs pieejama marta vidū www. apa.lv.

Plašāka informācija par konkursu atrodama Eiropas Komisijas mājas lapā http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html