Projekti

Atpakaļ
Baiba Trinīte, 12.07.2022

Noslēgusies Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijas starpdisciplinārā pētniecības projekta pirmā daļa

Noslēgusies Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijas starpdisciplinārā pētniecības projekta "Afektīvas un traucētas balss stimulu neirālā apstrāde kustību uzdevumu laikā: EEG pētījums" (Nr. lzp-2021/1-0159) pirmā daļa.

Tās laikā 32 dalībnieki klausījās rūpīgi izvēlētus audio stimulus, novērtējot balss ierakstos dominējošās emocijas un to  izpausmes līmeni. Mēs esam pateicīgi visiem interesentiem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās pētījumā!

Neskatoties uz vasaru aiz loga, pētījuma grupa turpina darboties. Ir plānots apkopot un apstrādāt iegūtos datus, lai sagatavotos pētījuma otrajai daļai, kurai ir jāsākas septembrī. Datu apstrādes mērķis ir iegūt visizteiksmīgākos dažādu balss emociju raksturojošos paraugus. Tie tiks izmantoti jaunas balss vadītas kustību uzdevumu lietotnes izveidei, kas tiks sinhronizēta ar elektroencefalogrāfiju (EEG). Jāatzīmē, ka šī būs jau otrā lietotne, kas tiks izstrādāta projekta ietvaros. Pētījuma pirmā posma īstenošanā tika izveidota Balss stimulu kvalitatīva un kvantitatīva novērtēšanas lietotne.

Zinātniskās grupas pētniece Anita Zdanoviča pašreiz iegūst zināšanas EEG izmantošanai pētniecībā Māstrihtas Universitātes Psiholoģijas un Neirozinātņu fakultātes Neiropsiholoģijas un psihofarmakoloģijas nodaļas Fundamentālās un lietišķās neirodinamikas laboratorijā.

Vēl joprojām turpinās pieteikumu pieņemšana pētījuma otrajam posmam. Piesakies pētījumam šeit: https://voice.liepu.lv/2022/04/08/pieteiksanas-petijumam/

Visām pētījuma aktivitātēm seko līdzi šajā Facebook kontā “Saproti balsi”, Instagram kontā saproti_balsi, kā arī Runas un balss izpētes laboratorijas mājas lapā