Projekti

Atpakaļ
Paula Dille, 31.05.2021

Progresa ziņojums 2021. gada 2. ceturksnim (01.04. – 31.06.2021.)

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2021. gada 2. ceturksnī galvenās plānotās darbības – jauno pedagogu izglītības studiju programmu aprobācija, pieredzes apmaiņas pasākumi, mērķstipendijas studējošajiem, attālinātais seminārs, publicitātes pasākumi.

Šajā periodā ir norisinājies darbs pie jaunveidojamo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" aprobācijas procesa – programmu izvērtēšanas, pilnveides, aprobācijas metodikas izstrādes.

Lai tiktu nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa par aprobācijas procesu partneraugstskolās ar ekspertiem no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas norisinās regulāras attālinātas sanāksmes.

Projekta ietvaros tiek sniegtas mērķstipendijas studentiem, kas piedalās 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" aprobācijā. Stipendijas paredzētas uz vienu gadu (10 mēnešiem), kā arī mērķstipendijas tiek piešķirtas pedagoģijas doktora studiju programmas studentiem, kas piedalās aprobācijā. Stipendijas paredzētas uz diviem gadiem (22 mēnešiem) un vienai uzņemšanai.

Projekta īstenošanas nodrošināšanai 26. aprīlī norisinājās attālinātais seminārs. Partneraugstskolu pārstāvju un projekta vadības grupas starpā tika diskutēts par pieredzēto jaunveidoto studiju programmu īstenošanā līdz šim un nepieciešamajiem risinājumiem studiju programmu tālākai pilnveidei.

Liepājas Universitātes uzņemšanas kampaņas ietvaros tika īstenoti vairāki publicitātes pasākumi – Saruna ar Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāni Lindu Pavītolu; Videomateriāls par iespēju studēt logopēdiju Liepājas Universitātē; Uzaicinājums piedalīties diskusijā “SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA KODS”. Vairāk informācijas: LiepU PSDF facebook lapā.  

Progresa ziņojums sagatavots 2021. gada 31. maijā.