Projekti

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 10.06.2021

Liepājas Universitātē pārrunā attīstības stratēģijas jautājumus

2021. gada 9. jūnijā Liepājas Universitātē notika LiepU padomnieku konventa tiešsaistes sapulce, kurā LiepU rektore Dace Markus informēja par iepriekšējā laika periodā paveikto, kā arī tika pārrunāti 8.jūnijā LR Saeimā apstiprinātie Augstskolu likuma grozījumi un LiepU attīstības stratēģijas jautājumi.

2021. gada sākumā, pamatojoties uz IZM lēmumu, ir uzsākta LiepU turpmākās darbības attīstības stratēģijas izstrāde, kuru koordinē SAM 8.2.3. pārmaiņu aģents attīstības jautājumos Uldis Zupa.

Uldis Zupa uzsver, ka turpmākas attīstības stratēģijas Liepājas Universitātei izstrāde ir sarežģīts process, jo gandrīz katru dienu ir jāsaskaras ar jauniem izaicinājumiem un neprognozējamu informāciju, lēmumiem gan no IZM puses, gan no dažādām LR Saeimas komisijām. LiepU attīstības stratēģijas izstrāde ir arī projekta SAM 8.2.3. “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” viens no galvenajiem sasniedzamajiem rezultātiem, bet jau pašreiz ir jūtams, ka šī dokumenta izstrāde nebūs vienkārša.

Projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (SAM Nr. 8.2.3.0/18/A/017) noslēgsies 2021. gada 31. decembrī.