Projekti

Atpakaļ
02.11.2010

Latvijai līdz 2014. gadam būs pieejams finansējums 72 miljonu eiro apmērā

Šī gada vasarā Eiropas Komisija ir parakstījusi vienošanos ar Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu mehānismiem, saskaņā ar kuru Latvijai līdz 2014. gadam būs pieejams finansējums 72 miljonu eiro (50,6 miljoni latu) apmērā, informē Finanšu ministrija (FM).

Finansējums paredzēts tādām jomām kā vides aizsardzība, klimata pārmaiņu novēršana, atjaunojamā enerģija, kultūras mantojuma aizsardzība, zinātne un pētniecība, sociālā attīstība, tieslietas un iekšlietas. Finansējuma apmērs ir par 34% lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā (2004.-2009. gadā), kad pieejamais finansējums Latvijai bija 54 miljoni eiro (37,9 miljoni latu).


Šobrīd EEZ veido 25 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas finanšu mehānismi ir EEZ valstu finanšu ieguldījums ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā.


Saskaņā ar EEZ līgumu vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai, ir pieejami divi finanšu instrumenti - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.


Iepriekšējā periodā Latvijā šo finanšu instrumentu ietvaros veiksmīgi īstenoti (arī joprojām tiek īstenoti) individuāli projekti vides aizsardzības, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas, veselības un izglītības jomā, kā arī projekti bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat tiek ieviestas trīs programmas, kas vērstas uz vides politikas integrāciju Latvijā, valsts un privātās partnerības attīstības veicināšanu un pārrobežu sadarbību, kā arī sešas grantu shēmas (stipendiju grantu shēma, akadēmiskie pētījumi, nevalstiskā sektora atbalsta finanšu instruments "NVO fonds" u.c.)


Papildus informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu prioritātēm, kas tiks izsludināts nākotnē: http://www.eeagrants.org/id/1938.0