Projekti

Atpakaļ
Lāsma Ulmane-Ozoliņa, 26.04.2021

Licencētas vēl divas jaunas studiju

Liepājas Universitāte saņēmusi vēl divas licences jaunu studiju programmu realizēšanai.

Profesionālā bakalauru studiju programma “Viedās tehnoloģijas” tiks realizēta kopā ar Ventspils augstskolu, kas dos studentiem iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu mehatronikā un mehatronikas inženiera profesionālo kvalifikāciju. Programma paredzēta gan latviešu, gan angļu valodā, studentu uzņemšana plānota jaunajā studiju gadā. Programma izstrādāta projektā SAM 8.2.1.0/18/A010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”. Programmas direktors Uldis Žaimis.

Kopīgā doktora studiju programma tiks realizēta kopā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” – “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Programma pavērs iespēju iegūt zinātniskā doktora grādu zinātnes doktors/-e (Ph.D.) radošās industrijas zinātnēs. Programmu realizēs angļu valodā. Arī šī programma izstrādāta projektā SAM 8.2.1.0/18/A010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”. Programmas direktore Rasa Šmite, Dr.sc.soc..