Projekti

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 22.02.2021

Liepājas Universitāte iesaistās sadarbībā ar Eiropas universitātēm

Šodien notika Liepājas Universitātes un projekta “Cultural studies in business” pārstāvju tiešsaistes tikšanās.

Projekts “Cultural studies in business” darbojas laikaposmā no 2018. līdz 2021. gadam, to veido sešu Eiropas universitāšu konsorcijs, un Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultāte redz šajā sadarbībā labu pamatu jaunās maģistra studiju programmas “Kultūras tūrisms” veidošanā, jo projekts paredz arī ārvalstu lektoru piesaisti.

Projektu administrē asociācija “The Jump Team” un tās pārstāve Erika Gerardini uzsvēra: “Stratēģiskā sadarbība, ko mēs veidojam, palīdz restartēt studijas un ļauj studijām sekot līdzi globālajiem ekonomikas procesiem. Kopīgi ir jāsaprot, kas vajadzīgs Liepājas Universitātei, tas jāattīsta un jārod pievienotā vērtība. Studenti ir jāveido par nākotnes spēlētājiem, tāpēc arī projekta darbība ir orientēta uz studentu.”

Liepājas Universitātes Studiju prorektore Māra Zeltiņa atzīmēja, ka dalība projektā saskan ar pilsētas, reģiona un universitātes stratēģiju un palīdzēs universitātes attīstībai. Savukārt Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Kulberga šajā projektā saredz iespēju jaunas maģistra programmas veidošanā: “Par studiju programmu, kura dotu starptautisko maģistra grādu biznesa administrēšanā, mēs domājam jau labu laiku, un te ir reāla iespēja sadarboties ar līdzīga profila universitātēm Eiropā. Tas noteikti ir ieguvums maģistrantiem. Pastāv iespēja veidot zinātnisko sadarbību, apmainīties lektoriem – arī mūsu pasniedzēji savas zināšanas varēs nodot Eiropas universitāšu studentiem. Studijas būs angļu valodā, bet, starptautisko biznesu studējot, tas ir svarīgi.”

Projekts “Studies in business” gatavojas darboties arī nākošajā projekta kārtā un Liepājas Universitāte būs šī Eiropas universitāšu konsorcija sastāvdaļa.

Projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (SAM Nr. 8.2.3.0/18/A/017)