Projekti

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 20.04.2021

Doktorante Inga Zeide atskatās uz darbu projektā

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) kopš 2019. gada 1. februāra Liepājas Universitātē strādā Latvijas Universitātes doktorante Inga Zeide, lasot lekcijas Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studentiem, kuri studē bakalaura līmeņa studiju programmā “Skolotājs” un maģistra studiju programmā “Vispārējās izglītības skolotājs”.

Par lekciju kursu docēšanas pieredzi LiepU lektore saka, ka esot ļoti izbaudījusi klātienes procesu, kad viņai patiešām paticis strādāt ar studentiem, nevis attālināti lasīt lekcijas, kad vairs tik raiti neraisās diskusijas, kas ir studiju procesa neatņemama sastāvdaļa. I.Zeide uzsver: “Ir svarīgi diskutēt, lai es redzu studentu domāšanas procesu un veidu. Informācijas nodošana nav studēšana, es nejūtu atgriezenisko saiti un neredzu potenciālo studenta izaugsmi procesā. Protams, esmu pārdomājusi praktiskos darbus, lai viņi paši prezentē, nevis tikai iesūta man esejas.”

Savukārt, Ingas Zeides promocijas darba par izglītības iestāžu vadītāju angļu valodas prasmēm kā profesionālo kapitālu izstrāde ir nonākusi finiša taisnē. Par izstrādes gaitu Inga Zeide saka: “Šis projekts ir kā tāds manas disertācijas dzinulis, kas šo procesu dzen uz priekšu! Disertācijas rakstīšanas fāzes ir tādas: sākotnēji diezgan ilgs laiks paiet lasīšanā un avotu meklēšanā, un tad ir tas mirklis, kad tev ir jāpasaka “pietiek!”, jo viens avots rada nākošo. Šis process patiesībā proporcionāli man aizņēma divas trešdaļas no visa laika – tieši lasīšana, sava viedokļa un redzējuma noformulēšana.” I.Zeide min, ka tad, kad viņa izgājusi cauri šīm fāzēm, brīžiem varbūt aizejot pilnīgi citā virzienā, datu analīze ritējusi raiti, jo ir atrasta īstā metode, kurā darboties un pētīt. Doktorante piebilst, ka tehniski darbs ir gatavs, taču ir jānoved līdz nobeiguma fāzei jeb jāsaliek punkti uz “i”, jāsavelk kopā pētījuma kategorijas, jāsistematizē secinājumi, visbeidzot rezumējot: “Tikai izdarot tu saproti, ko tu darītu savādāk! Ir ieguldīts milzīgs darbs.”

Kā lielāko ieguvumu dalībai šajā projektā I.Zeide min, ka projekts ir kā dzinulis promocijas darba izstrādei, piebilstot, ka Latvijā ir ļoti zema promocijas darbu aizstāvēšanas statistika, – esam vieni no pēdējiem Eiropas Savienībā. Savukārt, kā otru ieguvumu lektore min, ka varējusi izbaudīt darbu ar studentiem, saprast, vai tas viņai der vai neder. I.Zeide piebilst: “Tā ir ļoti laba kombinācija: disertācijas rakstīšana un lekciju lasīšana, jo tam, ko tu mācies, protams, ir jēga, bet jēga ir arī tad, ja tu savas zināšanas nodod tālāk. Kad ir kāds, kam tu vari izstāstīt to, ko pats esi uzzinājis. Tas man liekas ir ļoti vērtīgi.” Par projekta realizāciju LiepU lektore piebilst: “Tīri tehniski man no projekta puses viss vienmēr ir bijis skaidrs, kas attiecas uz dokumentāciju. Viss vienmēr ir bijis labi izskaidrots un paskaidrots.”

Jāpiemin, ka jaunu doktorantu iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ir viena no šī projekta darbībām. Doktorantu iesaistīšana nodrošina gados jaunu zinātnieku ienākšanu Liepājas Universitātē. Tas veicina pozitīvas pārmaiņas akadēmiskā personāla vecuma struktūrā, veicina līdzsvaru pamatdarbā strādājošo un pieaicināto mācībspēku proporcijā, kā arī mazina kvalificēta un profesionāla akadēmiskā personāla trūkumu nākotnē.