Projekti

Atpakaļ
19.04.2021

Logopēdijas studenšu attālinātais seminārs “Strādājam turpinājumā”

VPP “Latviešu valoda”8. projektā strādājošās logopēdijas studentes attālinātā seminārā “Strādājam turpinājumā” informēja par saviem vērojumiem 2021. gadā tajās Kurzemes pirmsskolas izglītības iestādēs un skolā, kur nav veikti bērnu runas ieraksti un vecāku aptauja. Prakses laikā skolā Liepājā novērota pastiprināta mūsdienu tehnoloģiju ietekme uz bērnu runas un valodas attīstību – runājot par brīvā laiku pavadīšanu, skolēni aizrautīgi stāsta par datorspēlēm un iepludina valodā daudz aizguvumu, piemēram, “es savācu coins”, “it’s easy” u.tml. Bilingvāliem skolēniem vērojams nepietiekams vārdu krājums latviešu valodā, rakstu valodā izteikti traucēta īso, garo patskaņu un divskaņu diferencēšana, kā arī gramatisko struktūru nepareizs lietojums.

Kuldīgā pirmsskolas izglītības iestādē ģimenes ir pārsvarā ar latviešu valodu kā dzimto, vienam bērnam, ar kuru ģimene runā latviski, bet vecmāmiņa ir krievu tautības, tomēr bija izteiktas grūtības apgūt vārdu saskaņošanu dzimtē, skaitlī un locījumā, kā arī daži latviešu valodas vārdi tika pārveidoti ar krievu valodai raksturīgu uzsvaru un citā dzimtē, piemēram, [pu`ķi] – puķes u.tml. Vērojami arī kopīgi valodas traucējumi neatkarīgi no dzimtās valodas.

Liepājā pirmsskolas izglītības iestādē logopēda palīdzība nepieciešama kā bilingvāliem, tā arī monolingvāliem bērniem. Bilingvāliem bērniem lielākās grūtības sagādā īso/garo patskaņu diferencēšana un latviešu valodas gramatiskās struktūras lietojums, izteikti mazāks arī vārdu krājums latviešu valodā. Bērniem ar latviešu valodu kā dzimto pārsvarā ir dažādu skaņu izrunas traucējumi un fonemātiskās grūtības.

Tika nolemts, ka studentes sagatavos kopīgu referātu Baltistu kongresam 2021. gada oktobrī , kā arī tiks sagatavots kopīgs raksts par to, ko logopēdijas studentēm nozīmē piedalīties valodniecības pētījumos.