Projekti

Atpakaļ
Lāsma Ulmane-Ozoliņa, 19.03.2021

Licencēta jauna studiju programma ”Vides inovāciju tehnoloģijas”

Februāra beigās Liepājas Universitāte saņēmusi licenci jaunas profesionālās bakalaura studiju programmas ”Vides inovāciju tehnoloģijas” realizēšanai. Programmu realizēs gan latviešu, gan angļu valodā, studentu uzņemšana plānota jaunajā studiju gadā.
Programma izstrādāta projekta SAM 8.2.1.0/18/A010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” ietvaros.
Līdz ar šīs programmas licencēšanu sākts darbs pie virziena “Vides aizsardzība” pārakreditēšanas.

Turpinās arī doktorantūras programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” un profesionālās bakalaura studiju programmas “Viedās tehnoloģijas” licencēšanas process.