Projekti

Atpakaļ
Paula Dille, 26.02.2021

Sākums jaunveidotajās skolotāju izglītības programmās Liepājas Universitātē

Nupat noslēdzies pirmais semestris jaunveidotajās skolotāju studiju programmās Liepājas Universitātē. Saistībā ar valstī esošo epidemioloģisko situāciju, mācības studentiem norisinājušās un turpina norisināties attālināti. Par to, kas noteicis studiju programmu izvēli un kā studentiem ir veicies līdz šim, stāsta studiju programmu – 1. līmeņa profesionālās izglītības programmas ”Pirmsskolas skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programmu “Sākumizglītības skolotājs” un “Logopēdija” studenti.

Studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” studente Anita Frickausa kā galveno virzītājspēku izvēlē par labu pirmsskolas skolotāja profesijai min ne tikai aizrautību ar pašu mācību procesu, bet tieši iespēju nodot zināšanas tālāk jaunajai paaudzei. “Pasniedzēji ir spējīgi gan palīdzēt, gan atbildēt uz jautājumiem. Studiju procesā izbaudu kursa saliedētību. Studenti un iesaistītie pasniedzēji rada ģimenisku sajūtu,” stāsta Anita. Lai gan sākumā šķitis, ka mācību process prasīs lielu saņemšanos, par pārsteigumu Anitai, mācību process esot priekpilns: “Liels prieks mācīties tik organizētā un pozitīvāvidē. Iepriekšējā pieredze nav bijusi laba, līdz ar to ļoti augstu vērtēju šādu studiju vidi. Jūtu, ka esmu izvēlējusies tieši to, ko man vajadzēja.”

“Bērni – tā ir mūsu nākotne,” pārliecināti apgalvo Aleksa Laukgale, studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” studente. Studiju programmu izvēlējās, jo mīl darbu ar bērniem. “Attālināts mācību process tomēr sagādā grūtības”, stāsta Aleksa, “...mācības veicas labāk un viela tiek uztverta veiksmīgāk, ja ir tiešs kontakts ar studentiem un pasniedzējiem.” Neskatoties uz grūtībām, Aleksa izbauda visu jauniegūto, vērtē pedagoģiju kā plašu nozari, ko izzināt: “Ir tomēr tik daudz lietu, par kurām nekad nebūtu varējusi aizdomāties! Laikam mainoties, pedagoģijā tiek izstrādāti dažādi jauninājumi, vecās mācību metodes tiek aizstātas, mācību saturs – pilnveidots.”

Studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” studenti Lauru (uzvārdu izvēlējās neminēt) kļūt par sākumizglītības skolotāju iedvesmojusi viņas pirmā sākumskolas skolotāja, kura esot ielikusi lieliskus pamatus turpmākajai dzīvei. “Ja es varētu būt kaut uz pusi tik laba skolotāja, kāda viņa bija man un ir citiem, tad man būtu liels prieks,” uzsver Laura. Tā kā šīs nav studentes pirmās bakalaura studijas, apņemties vēlreiz četrus gadus mācīties esot bijis mazliet grūti. Ilglaicīgā vēlme kļūt par skolotāju un pārliecība, ka nav ko zaudēt, palīdzējusi uzdrošināties studijām. “Galvenais – iet soli pa solim, skatīties, kā un vai patīk studiju process, pievērst uzmanību, vai vēlme kaut kur pusceļā neapdzist, kā arī neuzlikt sev pārāk lielu slogu un spiedienu,” akcentē Laura.

Savukārt, Daigai Kurmei, programmas “Logopēdija” studentei, izvērtējot savas prasmes, intereses un saprotot, ka vēlas mainīt profesijas virzienu, logopēda profesija šķitusi piemērota izvēle. Attālinātajā studiju procesā Daigu pārsteidz zināšanu pāreja citā līmenī: “Mācību centrā nav iegaumētā materiāla pārbaude (atmiņas pārbaude), bet gan prasme atrast nepieciešamo informāciju un prasme pielietot esošās zināšanas, saskatīt likumsakarības – pietuvināti, kā tas notiek reālajā dzīvē, kad cilvēks pilda savus pienākumus.” Mācību procesā studente izbauda pasniedzēju profesionalitāti: “Izglītotas personības, profesionāla, pretimnākoša attieksme, skaidra, plūstoša valoda, domu pavedieni ir savērpti kā pērlītes – interesanti tiem sekot līdzi. Izjūtu, ka pasniedzēji vēlas, lai mēs saprastu un apgūtu vielu, dalās ar savu pieredzi – ir atklāti un tajā pašā laikā prasoši.” Pats galvenais studijās esot apzināties – kāpēc esi iestājies, kāds vēlies būt pēc 4 gadiem, kāda būs konkrētā diena 3 mēnešus pēc studiju absolvēšanas, kāda būs tava personība un kā turpināsi savu izaugsmi.

Citiem studentiem tiek izteikts aicinājums rūpēties par savu garīgo veselību attālinātajā studiju procesā, prast atvēlēt laiku sev, regulāri sazināties un sadarboties ar kursabiedriem, ar kuriem kopā doties pretim izaicinājumiem, kā arī būt pacietīgiem, saprotošiem šajā neparedzamajā situācijā Latvijā un pasaulē.

Par jaunumiem, studiju procesu un uzņemšanu iespējams sekot Liepājas Universitātes facebook lapā vai mājaslapā – liepu.lv.

Studiju programmu izstrāde un aprobācija notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU”, Nr. 8.2.1.0/18/I/002.

Informāciju sagatavoja:

SAM projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU” asistente
Paula Dille
paula.dille@liepu.lv