Projekti

Atpakaļ
Ieva Bogdane, 19.02.2021

Liepājas Universitātes studenti un lektori 22.02.2021. tiek aicināti piedalīties tiešsaistes darbnīcā par ilgtspējīga tūrisma attīstību Baltijas reģionā

Projekta “Ilgtspējīga tūrisma attīstība Baltijas reģionā” norise tiek veikta jau vairāk kā piecus mēnešus, ar mērķi veidot starptautisku sadarbību starp trīs valstīm – Latviju, Lietuvu un Krieviju –, veidojot atveseļošanās procesa stratēģiju tūrisma nozarei Baltijas reģionā, kā arī veicinot tūrisma nozīmes attīstību un integrēšanu jauniešu vidū. Mērķa realizēšanas ietvaros, šī gada 22. februārī tiek organizēta projekta pirmā darbnīca jeb workshop, kurā tiek aicināti iesaistīties Liepājas Universitātes studenti un lektori.

Projekta sākuma posmā tika veikta izpēte, aptaujājot vietējos iedzīvotājus vecuma grupā no 16 līdz 30 gadiem, iegūstot datus par ilgtspējīga tūrisma nozares nozīmi un problemātiku Baltijas reģionā. Latvijas robežās tika iesaistīti Liepājas, Jelgavas un Rīgas reģionu iedzīvotāji, gūstot atbalstu un panākumus izpētes procesā.

Projekta mērķa sasniegšanai tiks veidota aktivitāte – darbnīca –, kuras mērķis ir izstrādāt vadlīnijas, veicamās darbības, piedāvāt inovatīvus risinājumus, ar kuru palīdzību iespējams saglabāt tūrisma nozīmi ilgtermiņā konkrētajos reģionos. Darbnīcu mērķauditorija ir studenti un lektori, kurus interesē tūrisma nozare, inovatīvi risinājumi un ir tendēti uz jaunu risinājumu izveidi.

Darbnīcas dalībniekiem tiek sniegta iespēja piedalīties lekcijās, kuras vadīs zinoši lektori un speciālisti, mudinot iesaistīties ilgtspējīga tūrisma attīstībā. Lekcijas ļaus gūt izglītojošu ieskatu tūrisma nozarē un aplūkot ekonomiskos ieguvumus tūrisma sektorā. Tiks akcentēti dažādi tūrisma objekti, aptverot atšķirīgus virzienus, kuriem, dienas ietvaros, nepieciešams veikt analīzi, identificēt problemātiku un izstrādāt vadlīnijas ilgtspējīga tūrisma saglabāšanai Baltijas reģionā, piesaistot tās pie esošajiem un jaunajiem projektiem. Nodrošināta tiks arī diskusija ar jomas speciālistiem. Būtisku lomu ieņems arī katras valsts ekosistēmas nozīmīgums un vides īpatnības.

Darbnīcu process norisināsies šī gada 22. februārī, Zoom tiešsaistes platformā. Vēlāk darbnīcas dalībnieki tiks sadalīti grupās, kuru ietvaros būs iespēja savstarpēji komunicēt, apmainīties idejām un izstrādāt kopīgo vīziju Baltijas reģiona tūrisma attīstības risinājumiem. Ja esi radošs, motivēts uz jaunām idejām un interese saistīta ar tūrisma virzienu, piesakies darbnīcai, aizpildot anketu šeit – https://stenety.com/22-02-2021-workshop-best-time-to-warm-up-our-sustainability/.

Tiekamies darbnīcās!